ورود به سیستم نام کاربری : رمز عبور :
 

به سایت برنامه ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاه رفرانس خوش آمدید.
اخبار
اجراي برنامه ارزيابي خارجي کيفيت دوره دوم 1393
1393/07/27


اطلاعيه شماره يک دفتر بهبود کيفيت
1393/05/12


کتاب دستورالعمل هاي استاندارد مديريت کيفيت درآزمايشگاه هاي تشخيص پزشکي قابل دانلود از سايت مي باشد
1393/04/23


کتاب کنترل کيفيت در آزمايشگاه هاي پزشکي قابل دانلود از سايت مي باشد
1393/04/16


کتاب راهنماي نگهداشت تجهيزات آزمايشگاهي قابل دانلود از سايت مي باشد
1393/04/15


کتاب راهنماي آزمايشگاهي تشخيص عفونت هاي بيمارستاني قابل دانلود از سايت مي باشد
1393/04/15


کتاب استاندارد عملکردي آزمايش تعيين حساسيت ضدميکروبي به روش انتشار از ديسک قابل دانلود از سايت مي باشد
1393/04/14


سایت های مفید
سامانه ارتباطی عمومی آزمایشگاهها (مرجع سلامت)

معاونت درمان آزمایشگاه مرجع سلامت

انستیتو پاستور

موسسه واکسن سازی و سرم سازی رازی

مرکز کلکسیون قارچ ها و باکتری های صنعتی ایران

مرکز استانداردهای بین المللی ازمایشگاهها

سایت وستگارد

مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها

سازمان بهداشت جهانی
آخرین بروزرسانی : 1393/07/28